Sunday, July 18, 2010

आयुष्याचा जमाखर्च


इवल्याशा आयुष्यात खूप काही


हवं असतं ...............


पण हवे ते मिळत अस काही नसत


अन म्हणूनच आयुष्याचा जमाखर्च


मांडता येत नसतो.................!!!!


मन माझे ......

मन माझे या सदाफुलीसारखे

वार्‍याच्या दिशेने झुकणार..........

म्हणेल त्याप्रमाणे डोलणार........

तरीही सदा फुलणारं........