Sunday, February 20, 2011

पुढे - मागे

पुढे जाणाऱ्यानी
विचार करु नये
मागे कोण आहे..

मागे राहण्यार्‍यानी
विचार करु नये
पुढे कोण आहे..

आपण एकटे की दुकटे
परके की जवळचे
याचाही विचार करु नये

याचा विचार करावा
की आपण कुठे उभे आहोत त्याचा..

Wednesday, February 16, 2011

शब्द..

शब्दांनाही पाहिलंय कधीतरी
हट्टी होताना,

खूप काही बोलायचे असून
अबोल अबोल राहताना,

शब्दांनीच शिकवलं
शुभेच्छा द्यायला

शब्दच जपून ठेवतात
त्या गोड आठवणींना

पप्पा हा शब्दच
मायेचा सागर

अधीर्‍या जीवनाचा
हा एक मुक्त सागर

Monday, February 7, 2011

इवलेसे मन

इवलेसे मन माझे
कुणाला सापडेल का?

नसे त्यास भान
जिकडे जाईल
तिकडचेच होईल.

म्हणे मजला
नाही मजला वेळ तुजसाठी,
जावुन येतो थोड्यासाठी.

मी जावू का मागे?
पण आता
काय उपयोग -

त्याने तर आता
सप्त समुद्र
ओलांडले असतील!!

Saturday, February 5, 2011

हारण्यासाठी जन्म.....

ना मोकळा श्वास,
ना मोकळे मरण
नसे स्वस्त हे जीवन की
पटकनी यावे मरण
माहित नसे त्यास किनारा
हारण्यासाठी जन्म आपुला

दुःखाशी सलगी करावी
तर सुख मध्ये येते
सुखाशी मैत्री करावी
तर दुःख आडवे येते
माहित नसे त्यास किनारा
हारण्यासाठी जन्म आपुला
हारण्यासाठी जन्म आपुला