Wednesday, February 16, 2011

शब्द..

शब्दांनाही पाहिलंय कधीतरी
हट्टी होताना,

खूप काही बोलायचे असून
अबोल अबोल राहताना,

शब्दांनीच शिकवलं
शुभेच्छा द्यायला

शब्दच जपून ठेवतात
त्या गोड आठवणींना

पप्पा हा शब्दच
मायेचा सागर

अधीर्‍या जीवनाचा
हा एक मुक्त सागर

2 comments: