Sunday, February 20, 2011

पुढे - मागे

पुढे जाणाऱ्यानी
विचार करु नये
मागे कोण आहे..

मागे राहण्यार्‍यानी
विचार करु नये
पुढे कोण आहे..

आपण एकटे की दुकटे
परके की जवळचे
याचाही विचार करु नये

याचा विचार करावा
की आपण कुठे उभे आहोत त्याचा..

2 comments: