Saturday, February 5, 2011

हारण्यासाठी जन्म.....

ना मोकळा श्वास,
ना मोकळे मरण
नसे स्वस्त हे जीवन की
पटकनी यावे मरण
माहित नसे त्यास किनारा
हारण्यासाठी जन्म आपुला

दुःखाशी सलगी करावी
तर सुख मध्ये येते
सुखाशी मैत्री करावी
तर दुःख आडवे येते
माहित नसे त्यास किनारा
हारण्यासाठी जन्म आपुला
हारण्यासाठी जन्म आपुला

2 comments: