Tuesday, January 11, 2011

हे दयाघना


दुःख तापाने व्यथित झालेल्या
माझ्या मनाचं तू सांत्वन करावं
अशी माझी अपेक्षा नाही,
दुःखावर जय मिळवता यावा
एवढीच माझी इच्छा.

सुखाच्या दिवसात नतमस्तक होऊन
मी तुझा चेहरा ओळखून काढीन.
दुःखाच्या रात्री सारं जग
जेव्हा माझी फसवणूक करील,
तेव्हा तुझ्याविषयी माझ्या
मनात शंका निर्माण होऊ नये
एवढीच माझी इच्छा.

रविंद्रनाथ टागोर

No comments:

Post a Comment